понедељак, 23. новембар 2020.

STIŽE OBEĆANO POVEĆANJE PLATA

Vlada Republike Srbije objavila je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u kojem stoji da se  u 2021. godini zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, u ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposlenima u sistemu vojnog zdravstva, lekarima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, negovateljicama u ustanovama socijalne zaštite i zdravstvenim radnicima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS osnovica za obračun i isplatu plata uvećava za 10 odsto i tako utvrđena osnovica povećaće se za 5 odsto počev od plate za decembar 2020. godine.

Pogledajte OVDE.

петак, 20. новембар 2020.

ZAPOSLENI U ZDRAVSTVU JOŠ BEZ POVIŠICE

Ministarstvo finansija obećava novo povećanje plata zdravstvenim radnicima, a u stvarnosti još ni staro obećanje nije ispunjeno.
Iako je već na sva zvona objavljeno da će plate zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti biti povećane za pet odsto od Nove godine, ti isti zdravstveni radnici ne znaju koliko će povećanje zaista i dobiti i da li će uopšte biti povećanja. 

Razlog je što se ne zna osnovica na koju bi trebalo da bude primenjena povišica od pet odsto. Naime, u novembru 2019. godine medicinske sestre i tehničari dobili su povećanje od 15 odsto, a lekari 10 odsto. 

Onda je izbila pandemija i država je da nagradi požrtvovanost medicinskog osoblja odlučila u aprilu da im poveća plate za 10 odsto. Međutim, to je i dalje stimulacija, jer još uvek nije doneta odluka da to povećanje uđe u cenu rada, odnosno da bude trajno povećanje plata. 

Ukoliko bi zdravstveni radnici dobili povišicu na ovih 10 odsto, onda bi zaista i imali značajno povećanje plata, u odnosu na početak 2020. oko 12 odsto više od ostalih zaposlenih u javnom sektoru. Međutim, ukoliko bi aprilsko povećanje samo ostalo stimulacija, povećanje plata medicinarima bi iznosilo pet odsto i faktički od aprila sledeće godine bi bilo jednako povišici koju će dobiti ceo javni sektor. 

Treba svakako napomenuti i to da je dosadašnja stimulacija od 10 odsto važila za zaposlene u zdravstvu, ali nije obuhvatala one koji su se našli na bolovanju, odmoru ko je uspeo da ga dobije, samoizolaciji zbog korone. Nisu je dobili ni specijalizanti koji su podneli dobar deo tereta kod prijema obolelih.

понедељак, 16. новембар 2020.

STIŽE PO 10.000 DINARA SVIM ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU

Vlada Republike Srbije donela je zaključak od 05. novembra, kojim je data saglasnost da se zaposlenima u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže jednokratno isplati novčana pomoć u visini od 10.000 dinara.

Ova sredstva se obezbeđuju iz budžeta RS, tako da je u vezi sa ovim zaključkom RFZO dana 13. novembra prosledio svim svojim filijalama dopis u kome se navodi da se isplata ove novčane pomoći odnosi na sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama, koje su dužne da izvrše trebovanje sredstava za ove namene u skladu sa datom instrukcijom.

субота, 31. октобар 2020.

DEMOKRATIJA I SOCIJALNA PRAVDA


Važno je jačati sindikate, ali oni najčešće nisu u sobi gde se odlučuje. Energija za efikasne promene u našem društvu nije nestala, ona i dalje postoji, a leži u pravim sindikatima koje je potrebno ujediniti. Pokušavamo da ovakvim akcijama po gradovima Srbije ukažemo građanima da treba da pristupe sindikatima jer problemi i interesi radnika su svuda isti. 

Ovo je ukratko zaključak tribine "Sindikat: David ili Golijat?" koja je u petak uveče održana u Somboru u organizaciji "Zrenjaninskog socijalnog foruma" na kojoj su govorili Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije, Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta, Dušan Kokot, predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, zatim Branislav Markuš iz UG "ZSF" i Vladimir Kuzmanov ispred USS “Sloga” – sindikat zdravstva i socijalne zaštite. 

Trubina je bila povod da se analizira stanje celokupne sindikalne scene i radničkog pokreta u Srbiji. Sagovornici su se složili da najveći sindikati u našoj zemlji, čiji predstavnici danas sede u državnim organima i telima ne zastupaju interese zaposlenih, već svoje lične i interese poslodavaca. Kao posledica ovakvog stanja imamo loš Zakon o radu i potpuno obespravljenu radničku klasu.

среда, 28. октобар 2020.

NAGRADITE "HEROJE NACIJE"


Uredbom o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 (“Sl. Glasnik RS”, br.48/2020 i 81/2020) propisano je da se dodatak na osnovnu platu u visini od 10% primenjuje sve dok se ne steknu uslovi da se izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom. 

Obzirom da je formirana Vlada Republike Srbije i da su u pripremi budžetski zakoni, očekujemo doslovno sprovođenje navedene uredbe u smislu da se osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti uveća za obećani procenat. 

Predsednik Republike Srbije najavio je u sredstvima javnog informisanja povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru u narednoj godini, kao i jednokranu pomoć u visini od 10.000 dinara zdravstvenim radnicima do kraja godine. Nadamo se da se to odnosi na sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.

Očekujemo donošenje konačne odluke, jer nam aplauzi nisu dovoljni.

уторак, 27. октобар 2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE


Poštovani, dana 27.10.2020. godine sindikalna organizacija je obnovila Ugovor sa osiguravačem Wiener Stadtische za kolektivno osiguranje svojih članova, a u cilju obezbeđenja osiguravajuće zaštite od posledica nesrećnog slučaja, kao i ekonomske zaštite njihovih porodica, kao posledice nesrećnog slučaja ili bolesti. 

Nesrećnim slučajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad. 

Prema zaključenom Ugovoru u skladu sa odredbama opštih i dopunskih uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, osiguravač, Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd, ima obavezu kada nastupi osigurani slučaj da isplati naknadu iz osiguranja. 

Napomena: članovi su osigurani tokom 24 sata, bez obzira gde se nalaze.

петак, 23. октобар 2020.

APLAUZI NISU DOVOLJNI


Evropski sindikati javnih službi (EPSU) organizuju akcionu nedelju, sa ciljem da se na nivou čitave Evrope ukaže na položaj zdravstvenih radnika koji su na prvoj liniji borbe protiv zarazne bolesti izazvane virusom COVID-19.

Ova akcija se sprovodi kako bi se ukazalo na neophodnost obezbeđivanja odgovarajuće lične zaštitne opreme koja će garantovati bezbednost svim zaposlenima, radi pravične naknade za obavljanje usluge lečenja i nege obolelih od ove zarazne bolesti u smislu povećanja plata, kao i radi povećanja broja izvršilaca u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite, što bi svakako doprinelo podizanju kvaliteta usluga.

уторак, 20. октобар 2020.

ZAVRŠENE RADNIČKE SPORTSKE IGRE "SLOGE"

Jedanaeste radničke sportske igre Udruženih sindikata Srbije “Sloga”, održane su protekle nedelje u Vrnjačkoj Banji. 

U ekipnom takmičenju sportske igre su završene pobedom sindikata "Sloga HK Krušik" iz Valjeva, drugo mesto pripalo je Domu zdravlja Šabac, dok su treće mesto podelile ekipe JKP Šabac i Aerodrom "Nikola Tesla Beograd". 

"Ove godine smo morali, zbog Covida 19, dosta toga da improvizujemo sa manjim brojem učesnika, kako bi mogli da se družimo i održimo tradiciju" – rekao je Željko Veselinović, predsednik USS Sloga. 

Na radničkim nadmetanjima ove godine učestvovale su muške i ženske ekipe, članovi sindikata "Sloga" iz cele Srbije. Oni su se takmičili u više sportskih disciplina, od odbojke, malog fudbala, košarke, šaha, pikada, nadvlačenja konopca i drugih diciplina. 

Veselinović je, između ostalog, na završnoj večeri i zatvaranju igara izrazio nadu da će sledeće godine učesnika biti u većem broju i da neće biti Korone i ograničenja za sportska nadmetanja i druženje. 

Udruženi sindikati Srbije "Sloga" se zahvaljuju menadžmentu Hotela Solaris u Vrnjačkoj Banji na organizaciji smeštaja naših takmičara, koji su tokom našeg boravka maksimalno ispoštovali sve zdravstvene mere u vezi situacije sa pandemijom korone koja se, nažalost, svakim danom sve više pogoršava i preti uvođenjem sve većih zabrana. 

понедељак, 19. октобар 2020.

OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA ISPLATU NOVČANE NAGRADE


RFZO je poslao dopis svim filijalama u kojem se navodi da je u cilju isplate novčane nagrade, svim zaposlenima koji su radili sa obolelima od COVID-19 počev od proglašenja epidemije, potrebno da zdravstvene ustanove po sprovedenom obračunu na mesečnom nivou dostave trebovanje sredstava.

Filijale RFZO su dužne da izvrše prenos sredstava zdravstvenim ustanovama odmah po dostavi trebovanja, a zatim zdravstvena ustanova zaposlenima.четвртак, 15. октобар 2020.

PRAVA ZAPOSLENIH SE MORAJU POŠTOVATI


Na osnovu primljenih obaveštenja i primedbi iznosimo vam najučestalije probleme kojima je naše članstvo izloženo. Sindikalna organizacija će preduzeti sve potrebne mere, u skladu sa zakonom i drugim propisima, za zaštitu narušenih prava iz radnog odnosa.

1. Neplaćanje prekovremenog rada zaposlenih ili neadekvatno plaćanje

2. Neisplaćivanje ili nepravično plaćanje stimulacije zaposlenima, gde isplatu stimulacije ne dobijaju oni koji je zaista zaslužuju

3. Značajni problemi u sprovođenju i kontroli mere bezbednosti i zdravlja na radu, pogotovo epidimioloških mera u uslovima epidemije Covid-19, u smislu neadekvatne ili nedovoljne zaštitne opreme

4. Nedovoljan broj zaposlenih, izloženost zaposlenih prevelikom radnom opterećenju, veliki broj časova prekovremenog rada, stalne izmene rasporeda rada, izraženi problemi u vezi korišćenja godišnjih odmora

5. Pritisci i pretnje prema zaposlenima koji traže da se poštuju njihova prava, izražene pojave zlostavljanja i diskriminacije, što često rezultira premeštanjem sa jednog na drugo odeljenje

Izvršni odbor

USPEŠNO ODOLEVAMO SVIM PRITISCIMA

Поштовани чланови и симпатизери синдиката “Слога“, на почетку нашег синдикалног рада изашли смо у јавност са поруком да стварамо организацију која ће бити способна да одоли свим искушењима и која ће чврсто стајати у одбрани законом загарантованих права радника. На наш искрен и препознатљив рад сте нам узвратили поверењем и подршком давајући нам до знања да сте уз нас. 

Тренутно нас броји око 200 чланова. Било би нас и много више да није било претњи и уцена нашим члановима од стране појединаца. Нисмо се устручавали да покренемо разне поступке, да укажемо на неправилности и бахатост, све у циљу поштовања Посебног колективног уговора. 

СИНДИКАТ "СЛОГА" – ЈЕР СЕ НАМА ВЕРУЈЕ !

субота, 10. октобар 2020.

KRUPAJSKO VRELO

Krenite sa nama putevima prirode i posetite neke od najlepših predela u našoj zemlji... 

KRUPAJSKO VRELO - subota 14. novembar 2020.
Krupajsko vrelo – Resavska pećina – vodopadi "Lisine" i "Veliki Buk" – manastir "Manasija" 

CENA ARANŽMANA: 3450 rsd (deca do 12 godina: 2950 rsd) 
Plaćanje putem administrativne zabrane na 4 mesečne rate. INFO & REZ: +381 69 554 0370

NOVO U PONUDI

 DUCLA TRADING - PREHRANA

недеља, 04. октобар 2020.

ZIMOVANJE KOPAONIK 2020/2021
HOTEL "SREBRNAC" se nalazi na putu od Brzeća ka turističkom centru Kopaonik i ujedno je prvi objekat u okviru ski centra. 
Skijaši sigurno smatraju ovaj hotel najbolje pozicioniranim na celom Kopaoniku. Ispred objekta se nalaze moderni brzi četvorosed kao i i žičara – tanjir, koji vode prema vrhu Gobelja i dalje preko Jarma u sistem ostalih žičara ski centra Kopaonik. Ove dve žičare pokrivaju 9 staza u ukupnoj dužini oko 12 km i sve su pokrivene veštačkim osnežavanjem. Dve staze su nosioci FIS licence (takmičarske) i na njima se održavaju takmičenja i pripreme ski klubova i reprezentacija. 
Hotel je namenjen skijašima zbog blizine staza, ali i porodicama koje će sa decom uživati u mirnoj zimskoj atmosferi. Od centra, hotel je udaljen 3km. 

Sadržaj hotela: Restoran sa kaminom, etno ćevabdžinica sa posebno uređenim kaminom i roštiljem na ćumur, TV sala, teretana, sauna, diskoteka za noćni provod, ski&rental servis, sportski tereni, parking. Pogledajte OVDE.

Članovi naše sindikalne organizacije mogu boraviti u hotelu "Srebrnac" na bazi 6 polupansiona (doručak i večera-švedski sto) uz korišćenje vaučera i doplatu od: 11600 rsd za 1/2 sobu, 9800 rsd za 1/3 sobu i 8000 rsd za 1/4 sobu. U cenu nisu uračunati boravišna taksa i osiguranje koje iznose 110 rsd dnevno po osobi. Plaćanje na 6 mesečnih rata.

INFO & REZ: +381 69 554 0370

субота, 26. септембар 2020.

ODRŽANA TRIBINA RADNIČKIH I GRAĐANSKIH SINDIKATA I ASOCIJACIJA

Ako demokratija i socijalna pravda ne idu ruku pod ruku, društvene nejednakosti će biti veće, obnova slojeva i struktura će ostati takva kakva jeste, dok političke promene neće doneti ništa naročito, zaključak je tribine "Politika i sindikat" koja je sinoć održana na Otvorenom univerzitetu u Subotici u organizaciji "Zrenjaninskog socijalnog foruma", a podržana od strane "Olof Palme International Center".

Među učesnicima tribine bili su prof. dr Zoran Stojiljković iz UGS "Nezavisnost", koji je ujedno bio i uvodničar, zatim Dušan Kokot (predsednik NSPRV - Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine), Branislav Markuš (UG "Zrenjaninski socijalni forum"), kao i drugi učesnici iz Beograda, Jagodine, Niša, Novog Sada, Subotice i Sombora.

Fotografije preuzete sa portala subotica.com

петак, 25. септембар 2020.

NOVI UGOVORI

Potpisani su ugovori sa prodavnicama "Agrobezdan" i TR "Dejan" iz Bezdana, za kupovinu putem administrativne zabrane članova iz banje.

понедељак, 21. септембар 2020.

SPORTSKE IGRE "SLOGE"


Ovogodišnje XI "Radničke sportske igre" našeg sindikata biti održane u periodu od 15. do 18. oktobra 2020. godine u Vrnjačkoj Banji, sa smeštajem u Hotelu Solaris.

Takmičenje će biti održano u 7 muških i 7 ženskih disciplina:
MUŠKE DISCIPLINE - ŽENSKE DISCIPLINE
1. Mali fudbal - Pikado
2. Basket - Basket
3. Odbojka - Odbojka
4. Stoni tenis - Stoni tenis
5. Šah - Šah
6. Plivanje - Plivanje
7. Nadvlačenje konopca - Nadvlačenje konopca

VAŽNO: članovima naše takmičarske ekipe obezbeđen je boravak u hotelu "Danica" od 14 - 18. oktobra na bazi 4 polupansiona (uz vaučere), dok razliku za svečenu večeru sa neograničenim pićem i muzikom, kao i putne troškove, snosi sindikalna organizacija za sve učesnike. Slobodne dane rešavamo kroz plaćeno odsustvo za sportske igre.

субота, 12. септембар 2020.

PONUDA PAPRIKE AJVARUŠE


PAPRIKA AJVARUŠA - "Slonovo uvo" 
Pakovanje: oko 15 kg 
Cena: 60 din/kg 

BELI LUK
Cena: 250 din/kg 

Plaćanje na 8 polumesečnih rata. Porudžbine: 069 554 0370. Isporuka krajem septembra.

петак, 11. септембар 2020.

NOVO U PONUDI - STARA PLANINA

Kuća za odmor Zeleni svet nalazi se na ulazu u selo Crni vrh. Kuća se nalazi između glavnog puta za ski centar i planinske čiste reke. Udaljena je od Konjarnika, (prve ski staze), oko 5 km, a od gondole 12 km. Kuća je površine 2x40m2 sa ogromnom terasom za odmor koja delom gleda na reku, a delom na glavni put za ski centar. 
Kuća se sastoji od velikog dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhihnjom koja je potpuno opremljena posuđem. U dnevnom boravku se nalazi ugaona garnitura koja se razvlači i može da primi dva odrasla coveka. Na prizemlju je još i WC sa umivaonikom. Na spratu se nalaze dve spavaće sobe i veliko kupatilo. Spavaća soba koja ima pogled na reku sadrži dva kreveta za po jednu osobu, dok soba koja je u pravcu glavnog puta sadrži francuski ležaj i jedan dvosed. Sve sobe sadrže tv sa ravnim ekranom i sat. programom. Ceo objekat je pokriven internetom. Sama kuća za odmor poseduje privatni parking prostor, a u dvorištu se nalazi i bazen sa potpunom opremom za održavanje. Idealno za pravi odmor i daleko od gradske gužve.

XI RADNIČKE SPORTSKE IGRE


Organizacioni odbor USS “Sloga” doneo je odluku da će ovogodišnje XI Radničke sportske igre (RSI) biti održane u periodu od 15. do 18. oktobra 2020. godine u Vrnjačkoj Banji, sa smeštajem u Hotelu Solaris. 

NAPOMENA: Broj mesta je ograničen na 250, tako da će se rezervacije vršiti po redosledu prijavljivanja, s tim da je poslednji rok za prijave 1. oktobar 2020.godine.

петак, 04. септембар 2020.

ZIMNICA PRONTO


Pronto proizvodi idealna su alternativa bakinoj ili maminoj kuhinji! Sačinjeni od domaćeg voća i povrća, ručno branog, pažljivo biranog i pripremljenog po tradicionalnoj recepturi, bez dodatnih boja i aroma. Svojim ukusom i aromom pružiće vam kulinarsku čaroliju svojstvenu našem podneblju. Kada izaberite Pronto - izabrali ste najbolje iz prirode. 

Cenovnik zimnice kompanije Ducla trading možete pogledati na vašim odeljenjima. Spiskovi se prave do kraja septembra, a isporuka je početkom oktobra. Omogućena je kupovina na 8 mesečnih rata!

среда, 02. септембар 2020.

PONUDA KROMPIRA I PASULJA


KROMPIR BELI - "Colomba"
KROMPIR CRVENI - "Memfis" 
Pakovanje: 10 kg
Cena: 30 din/kg

PASULJ ZELENI 
PASULJ BELI - "Dvadeseterac" 
Pakovanje: 1 kg
Cena: 250 din/kg 

Plaćanje na 12 polumesečnih rata
Porudžbine: 069 554 0370. Isporuka tokom septembra.