субота, 16. јул 2011.

KOME JE U INTERESU DA SE ODGOVORNOST NE ISPITA?

Republički odbor Sindikata na Vanrednoj sednici, održanoj 14. jula izvršio je analizu 16.Susreta zdravlja.
Republički odbor je konstatovao da je agencija "Victory Travel", sa kojom je Republički odbor zaključio Ugovor o realizaciji 16. Susreta zdravlja, na Krfu, u mestu Kavos, u periodu od 19. do 25. juna, nije izvršila ugovorene usluge čime je nanela ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu Sindikatu.
Sindikat zaposlenih u zdavstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, preko advokata, u zakonskom roku dostavio je pisani Prigovor u vezi sa neizvršenjem, odnosno nepotpunim izvršenjem ugovorenih usluga i propusta"Victory Travela" u održavanju16. Susreta zdravlja.
U funkciji priprema Sindikata za dalje postupanje vezano za neizvršavanje ugovorenih usluga od strane"Victory Travela", pored prikupljenih audio i video snimaka, pisanih materijala, pripremljen je i upitnik sa konkretnim navodima o neizvršavanju ugovorenih usluga, po elementima iz okruga i gradova Republike Srbije.
Republički odbor Sindikata posle višesatne rasprave je zaključio:
- Ne prihvata se ponuda"Victory Travela" za sniženje Ugovorene cene aranžmana, za 10%, odnosno 14 evra.
- Zahteva se od "Victory Travela" sniženje cena aranžmana u iznosu od 40% za nanetu materijalnu i nematerijalnu štetu Sindikatu.
- Data su ovlašćenja pregovaračkom timu Sindikata, da pristupi pregovorima sa "Victory Travelom" radi sporazumnog rešavanja ovog pitanja.
- Svi članovi Organizacionog odbora Susreta zdravlja razrešeni su dužnosti.
Ukoliko se Sporazum ne postigne, data su ovlašćenja pregovaračkom timu da na konferenciji za medije, informiše javnost i iznese činjenice o kršenju Ugovora i o vođenim aktivnostima pre ulaska u sudski postupak.


Na 7. sednici odbora Zapadno-bačkog okruga održanoj 11. jula dominirala je tema nedavno završenih “Susreta zdravlja”. Opšti utisak članova odbora koji su bili na susretima je više nego negativan!!!
Počev od prevoza koji je kasnio u startu, preko smeštaja koji je bio daleko od obećanog, pa do ishrane koja je jednom rečju bila katastrofalna. Takva organizacija ishrane i kvalitet su daleko od “švedskog stola”!!!
Zauzet je stav da se preostalih 40 % ne uplaćuje i da se agencija koja je bila organizator ove smejurije tuži zbog svega.
Takođe je zauzet stav da se traži odgovornost članova Predsedništva Sindikata i Organizacionog odbora, kao i ljudi koji su bili u službenoj delegaciji da izvide kako izgleda ono što agencija nudi.
Upućen je predlog Republičkom odboru da se odgovorni za ove propuste razreše svih funkcija u Sindikatu.
Sve odluke i predlozi odbora Zapadno-bačkog okruga su dostavljeni Republičkom odboru u pisanoj formi, u nadi da će deo ovoga i realizovati.
Predsednica Zapadno-bačkog okruga Milena Nikolić je na sednici Republičkog odbora iznela svoje mišljenje i stav našeg okruga, ali na žalost podržala ju je samo nekolicina kolega.
Pregovarački tim našeg Sindikata je dogovorio sa agencijom “Victory Travel” umanjenje cene aranžmana za 30 evra, što je po nama veoma malo u odnosu na to kolika je šteta naneta Sindikatu u celini.Što je najgore pojedinci iz Predsedništva i organizacionog odbora koji su iznosili svoje bajkovite dojmove o ponudi sa Krfa proće nekažnjeno. Pa zar treba tek tako da se završi ova bajka punu suza, krvi i znoja koja je poprimila oblike horora. Da li se neko zapitao kako je moguće da ovako ozbiljnu organizaciju dobije agencija koja je registrovana u novembru prošle godine i koja iza sebe nema ni jedan ozbiljniji posao!!!!


Sindikat će u budućnosti mnogo više morati da vodi računa koga šalje u izviđanje situacije. Sva je sreća da je nakon održanih izbora Predsedništvo pretrpelo zaista korenite promene i da likovi iz starog uglavnom neće biti u prilici da ponove ovu neslavnu avanturu. Ili to ipak neće biti baš tako kako smo očekivali!!!!

Нема коментара: