четвртак, 28. децембар 2017.

OGREV "BATA"


Од добављача огрева АТР "БАТА" добили смо понуду следећих врста угља и огревног дрвета за 2018. годину: 

1. УГАЉ ЛИГНИТ "Вреоци" (коцка) - 8.100,00 дин/тона 
2. СУШЕНИ УГАЉ - 13.100,00 дин/тона 
3. КАМЕНИ УГАЉ „Бановићи“ (увоз) - 14.000,00 дин/тона 
4. УГАЉ „Станари“ и „Мрамор“ (сличан сушеном, kалоријске вредности 3.500 cal.) - 10.400,00 дин/тона  
5. МРКИ УГАЉ РЕСАВИЦА - 12.800,00 дин/тона 
6. КОВИНСКИ УГАЉ (коцка и орах) - 9.400,00 дин/тона 
7. ТВРДО ОГРЕВНО ДРВО (буква, багрем, храст, цер) - 5.800,00 дин/m3 

1) Цене угља и дрва су са ПДВ-ом и превозом 
2) Испорука угља и огревног дрвета почела би у фебруару 2018. године, а завршила би се до краја септембра 2018. године
3) Плаћање се врши у десет (10) месечних рата, задња рата до краја новембра 2018. године
4) Цена угља и дрва мењала би се само у случају: 
а) ако произвођачи повећају цену више од 10% 
б) ако дође до промене званичног курса динара у односу на евро

Наруџбе се могу извршити у канцеларији Синдиката!

Нема коментара: