среда, 06. фебруар 2019.

ОСВРТ НА ПОСЕБАН КОЛЕТИВНИ УГОВОР


Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 106/2018 – на снази од 08.01.2019.год.), у даљем тексту: ПКУ, је донео одређене правне норме и решења која га разликују од ранијих посебних колективних уговора. 

У односу на права запослених у јавном здравственом систему РС, можемо истаћи да ПКУ производи углавном три врсте правних дејстава: 
- Права запослених која су постојала у ПКУ из 2015. године су сачувана 
- Утврђена су и нека нова права запослених, или права која су повољнија за запослене, као и нека права која до сада нису постојала у систему колективних уговора 
- ПКУ ставља у изразито монополистички и повлашћени положај Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, познатији као „државни“ или „самостални синдикат“ и Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“, познатији као „независни синдикат“ (у даљем тексту: „репрезентативни синдикати“), чиме су други синдикати организовани у здравству Србије директно дискриминисани и стављени у неравноправан положај, што је противуставно, противзаконито, супротно конвенцијама Међународне организације рада које је Република Србија ратификовала и представља кршење правног система без преседана! 

На овај начин ови ”репрезентативни синдикати” заправо постају дворски синдикати Министарства здравља. Сматрамо да је овим чином учињена очигледна намера Министарства здравља да онемогући право на синдикално организовање и деловање свих других синдиката организованих у здравству. 

Такође је важно напоменути да је ПКУ закључен на период од само 1 године, тако да његова важност истиче 08.01.2020.године. Ово је необично правно решење, јер код закључивања колективних уговора у здравственој делатности до сада се увек уважавала одредба из чл. 263. ст.1. Закона о раду и колективни уговори су закључивани на период од 3 године. 

Нормално, док је Синдиката здравства и социјалне заштите „Слога“ овај ”подухват” им неће проћи. Наставићемо да се боримо са још већом одлучношћу, са још силнијим пожртвовањем против неправди које се наносе запосленима у здравству, за заштиту права запослених, за достојанство наше струке и професије.

Нема коментара: