субота, 13. април 2019.

UPUĆEN DOPIS RFZO


Удружени синдикати Србије „Слога“- синдикат здравства и социјалне заштите, дана 08. априла 2019. године упутили су Републичком фонду за здравствено осугурање допис за објашњење разлога непоштовања Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Нема коментара: