уторак, 14. јануар 2020.

PRIZNAVANJE TROŠKOVA PREVOZA


Zakon o porezu na dohodak građana omogućava poslodavcu da ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla. 

Inovirani Zakon o porezu na dohodak građana primenjuje se od 01. januara ove godine. 

Ukoliko poslodavac nema verodostojne isprave na osnovu kojih dokazuje da je na adekvatan način nadoknadio trošak zaposlenog za dolazak i odlazak sa posla (npr. račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, račun za gorivo i sl.) na isplaćeni iznos plaća porez od 10%. 

Poslodavac ukoliko nema organizovan sopstveni prevoz može u skladu sa zakonom da: 
- Zaposlenima kupuje karte za prevoz direktnim uplatama prevozniku 
- Obaveže zaposlene da pravdaju troškove svog dolaska adekvatnim računima ili 
- Plati porez od 10% ukoliko zaposlenima plati troškove bez računa

Na osnovu navedenog, zaposleni je u obavezi da na zahtev poslodavca istom dostavi račun kojim dokumentuje troškove za dolazak i odlazak sa posla.

Нема коментара: