понедељак, 22. јун 2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Iz mišljenja Ministarstva finansija RS, koje se ponovo oglasilo povodom nedoumica vezano za dokumentovanje naknade troškova prevoza zaposlenima, izdvajamo sledeći stav koji je od značaja:
"Prema propisima kojima se uređuje računovodstvo, knjiženje poslovnih promena, između ostalog, na računima prihoda i rashoda, vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava, pri čemu računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Verodostojnom računovodstvenom ispravom, u smislu navedenih propisa, smatra se računovodstvena isprava koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu".

To dalje znači da zaposleni nije više u obavezi da prilaže račune da bi ostvario pravo na naknadu troškova prevoza.

Нема коментара: