четвртак, 15. октобар 2020.

PRAVA ZAPOSLENIH SE MORAJU POŠTOVATI


Na osnovu primljenih obaveštenja i primedbi iznosimo vam najučestalije probleme kojima je naše članstvo izloženo. Sindikalna organizacija će preduzeti sve potrebne mere, u skladu sa zakonom i drugim propisima, za zaštitu narušenih prava iz radnog odnosa.

1. Neplaćanje prekovremenog rada zaposlenih ili neadekvatno plaćanje

2. Neisplaćivanje ili nepravično plaćanje stimulacije zaposlenima, gde isplatu stimulacije ne dobijaju oni koji je zaista zaslužuju

3. Značajni problemi u sprovođenju i kontroli mere bezbednosti i zdravlja na radu, pogotovo epidimioloških mera u uslovima epidemije Covid-19, u smislu neadekvatne ili nedovoljne zaštitne opreme

4. Nedovoljan broj zaposlenih, izloženost zaposlenih prevelikom radnom opterećenju, veliki broj časova prekovremenog rada, stalne izmene rasporeda rada, izraženi problemi u vezi korišćenja godišnjih odmora

5. Pritisci i pretnje prema zaposlenima koji traže da se poštuju njihova prava, izražene pojave zlostavljanja i diskriminacije, što često rezultira premeštanjem sa jednog na drugo odeljenje

Izvršni odbor

Нема коментара: