Контакт

Синдикат Слога
Општа болница "Др Радивој Симоновић"
25000 Сомбор, Војвођанска 75


Telefoni:
063 118 0500 (Кузманов)
064 878 3757 (Крнета)
069 554 0370 (Димовић)


Sloga bolnica Sombor

Нема коментара: