Контакт

Синдикат Слога
Општа болница "Др Радивој Симоновић"
25000 Сомбор, Војвођанска 75


Telefoni:
063 161 3446 (Милосављевић)
065 315 3323 (Банић)
069 554 0370 (Димовић)


Sloga bolnica Sombor

Нема коментара: