уторак, 13. децембар 2011.

PROVERITE SVOJE BODOVE

Ogranak Vojvodina Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije pozvao je svoje članove da izvrše proveru bodova KME u svom elektronskom dosijeu KMSZT. Provera bodova se može izvršiti na sledeći način:

Na naslovnoj strani sajta KMSZTS treba kliknuti na ikonu Registar KMSZTS i uneti svoje podatke: ID broj (OVO ___ ) i svoj JMBG. Po ulasku u dosije u delu Kontinuirana edukacija možete proveriti šta Vam je upisano od bodova.

Ukoliko Vam nešto od edukacija koje ste pohađali nije upisano, Ogranku Vojvodina možete podneti zahtev za ispravku/dopunu bodova KME. U prilogu zahteva potrebno je dostaviti fotokopiju sertifikata ili potvrde učešća sa skupa na kojem ste bodove ostvarili, a iz nekih razloga Vam nisu uneseni u bazu. Potrebno je dostaviti isključivo fotokopije sertifikata sa bodovima za koje se podnosi reklamacija. Nikako nemojte dostavljati sve svoje sertifikate jer to otežava rad i povećava mogućnost greške.

Putem ovog linka možete direktno ući u registar KMSZTS
Ovde možete preuzeti obrazac Zahteva za ispravku/dopunu
Ovde možete pogledati originalno Obaveštenje o načinu reklamacije

Нема коментара: