четвртак, 04. фебруар 2021.

PONUDA OGREVA "DŽIMI COMMERCE"


Од стоваришта "Džimi Commerce d.o.o." добили смо понуду следећих врста угља и огревног дрвета за 2021. годину: 

1. БОСАНСКИ ЛИГНИТ - комад, коцка - 10.500,00 дин/тона
2. ЛИГНИТ "Колубара" - 8.700,00 дин/тона 
3. СУШЕНИ УГАЉ - 14.000,00 дин/тона 
4. КАМЕНИ (МРКИ УГАЉ) „Бановићи“ (увоз) - 14.000,00 дин/тона 
5. БРИКЕТ - 25,00 дин/кг
6. ПЕЛЕТ СПАЧВА - 26,00 дин/кг
7. ТВРДО ОГРЕВНО ДРВО - 6.300,00 дин/m3 (пилање - 200,00 дин/m3, цепање - 250,00 дин/m3) 

1) Цене угља и дрва су са ПДВ-ом 
2) Превоз по тури: Сомбор (1.500,00), Апатин (1.000,00), Кљајићево (2.000,00)
3) Плаћање се врши у дванаест (12) месечних рата путем административне забране

Поруџбине се могу извршити на број телефона: +381 69 554 0370

Нема коментара: