среда, 7. децембар 2022.

PONUDA OGREVA "DŽIMI COMMERCE"


Од стоваришта "Džimi Commerce d.o.o." добили смо понуду следећих врста угља и огревног дрвета за 2023. годину: 

1. БОСАНСКИ ЛИГНИТ - комад, коцка - 17.500,00 дин/тона
2. КАМЕНИ (МРКИ УГАЉ) „Бановићи“ (увоз) - 26.000,00 дин/тона 
3. ПЕЛЕТ - 38,00 дин/кг
4. ТВРДО ОГРЕВНО ДРВО - 13.000,00 дин/m3 (у цену је урачунато пилање и превоз до купца), цепање - 400,00 дин/m3 

1) Цене угља и дрва су са ПДВ-ом 
2) Плаћање се врши у девет (9) месечних рата путем административне забране

Поруџбине се могу извршити на број телефона: +381 69 554 0370

Нема коментара: