петак, 4. фебруар 2022.

PONUDA OGREVA


Од стоваришта "BRIKET PROMET d.o.o." добили смо понуду следећих врста угља и огревног дрвета за 2022. годину: 

1. ЛИГНИТ "Колубара" - 8.000,00 дин/тона (испорука зависи од процеса производње у РБ Колубара) 
2. МРКИ УГАЉ „Бановићи“ (увоз) - 16.500,00 дин/тона 
3. ПЉЕВАЉСКИ УГАЉ - 13.000,00 дин/тона
4. ПЕЛЕТ - 36.000,00 дин/тона
5. ТВРДО ОГРЕВНО ДРВО - 8.500,00 дин/m3 (сечење дрвета гратис) 

1) Цене угља и дрва су са ПДВ-ом 
2) У цену огрева урачунат је превоз на адресу купца у граду и првим околним селима (Стапар, Бездан, Гаково, Чонопља, Кљајићево, Светозар Милетић)
3) Цене су тренутне на дан 03.02.2022. године и подложне су променама у зависности од промене набавне вредности 
4) Плаћање се врши у дванаест (12) месечних рата путем административне забране од дана испоруке

Поруџбине се могу извршити у канцеларији синдиката или на број телефона: +381695540370

Нема коментара: