понедељак, 13. јун 2022.

PUTNI TROŠKOVI

Poštovani članovi, povodom Vaših brojnih primedbi na obračun putnog troška upućen je dopis "Sevetransu" i konsultovana je Služba obračuna i nabavke. 

Novi cenovnik karata važeći je od 04.05.2022 godine. U većini provera koje smo izvršili putni trošak za maj 2022. godine isplaćen je po novom cenovniku. Obračun putnog troška, 80% cene karte u oba pravca + 100% cena karte za lokal ("Cipelić") x broj dana, je u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u Opštoj bolnici.

Нема коментара: