уторак, 15. новембар 2022.

IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA

PLAĆENO ODSUSTVO 
Član 52 

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo ukupno do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u sledećim slučajevima: 

1) sklapanja braka - sedam radnih dana; 
2) sklapanje braka deteta - tri radna dana; 
3) rođenje deteta - pet radnih dana; 
4) rođenja deteta drugog člana uže porodice - jedan radni dan; 
5) usvajanja deteta - pet radnih dana; 
6) polaska deteta u prvi razred osnovne škole - dva radna dana; 
7) teže bolesti člana uže porodice - sedam radnih dana; 
8) selidbe - tri radna dana; 
9) otklanjanja štetnih posledica u domaćinstvu prouzrokovanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom - pet radnih dana; 
10) učestvovanje na takmičenjima i susretima koje organizuje sindikat - do sedam radnih dana; 
11) upućivanja na preventivno-rekreativne odmore - sedam radnih dana; 
12) u drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovorom kod poslodavca. 

Pored odsustva iz stava 1. ovog člana, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo još: 

1) zbog smrti člana uže porodice - pet radnih dana; 
2) smrti roditelja, usvojioca, brata ili sestre bračnog druga zaposlenog - dva radna dana; 
3) za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi - dva uzastopna dana, računajući i dan davanja krvi. 

Članovima uže porodice u smislu ovog člana smatraju se: bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojitelj, usvojenik i staratelj. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana zaposlenom se može, na predlog specijaliste medicine rada, odobriti plaćeno odsustvo od deset radnih dana radi rehabilitacije iz medicinskih razloga, ukoliko se proces rada može organizovati bez angažovanja novog zaposlenog.

Нема коментара: