четвртак, 12. јануар 2023.

NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA

Vlada Republike Srbije je donela Zaključak broj: 121-11120/2022 od 29. decembra 2022. godine kojim se utvrđuju nove osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, počev od plate za januar 2023.godine

Osnovice za obračun i isplatu plate zaposlenih u zdravstvu uvećane za 12,5% iznose: 
- za lekare 4.783,92 dinara, 
- za medicinske sestre/tehničare 5.092,30 dinara, 
- za nemedicinsko osoblje 4.568,83 dinara, 
- za zdravstvene saradnike sa stečenim sedmim nivoom kvalifikacija 4.696,94 dinara, 
- za zdravstvene saradnike sa stečenim od trećeg do šestog nivoa kvalifikacija 4.782,34 dinara. 

U socijalnoj zaštiti osnovice iznose: 
- za lekare 4.740,44 dinara, 
- za medicinske sestre/tehničare 4.955,92 dinara, 
- za nemedicinsko osoblje 4.270,30 dinara, 
- za negovateljice 4.697,34 dinara.

Нема коментара: