четвртак, 26. јануар 2023.

ŠESTA SEDNICA ODBORA

Danas je u kancelariji Sindikata održana 06. sednica Izvršnog odbora. Na dnevnom redu bio je izveštaj o aktivnostima između dve sednice i tekuća pitanja. Predsednik Milosavljević i sekretar Dimović izvestili su članove Odbora o realizaciji planiranih aktivnosti između dve sednice. 

Donete su sledeće ODLUKE:
1. Poklon vaučeri za rođendan muškim članovima sindikata od ove godine biće vrednosti 3000 rsd
2. Poklon vaučeri članicama za Dan žena biće vrednosti 3000 rsd
3. Formiran je Sindikalno-solidarni fond iz kojeg će se članovima sindikata isplaćivati potpora usled nezgode. Komisija (Milosavljević, Kuzmanov i Radičev) će razmatrati podnete zahteve, a dokumentacija se podnosi sekretaru
4. Upućivanje članova sindikata na besplatan rekreativni odmor u Vrnjačku Banju u 2 termina
5. Upućivanje članova sindikata na jednodnevne izlete u organizaciji Euroline Pekez. Po 2 gratis mesta za svaki izlet

Jednoglasnom odlukom članova IO Tamara Banić i Zoran Radičev su proglašeni najaktivnijim članovima Odbora tokom protekle godine i za svoj trud su nagrađeni poklon vaučerima.

Нема коментара: