четвртак, 6. април 2023.

UPUĆEN ZAHTEV MINISTARSTVU ZDRAVLJA

 


Dva reprezentativna sindikata u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije uputili su juče Ministarstvu zdravlja zahtev da se po hitnom postupku pristupi donošenju nove Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama doneta je još 2001. godine, uz objašnjenje da će biti privremenog karaktera, a ta "privremenost" traje već pune 22 godine.

U sistemu zdravstva, za obračun i isplatu plata zaposlenih neophodno je primeniti čak 5 različitih osnovica. Nejednakim povećanjem plata i uvođenjem različitih osnovica, narušeni su odnosi između plata pojedinih kategorija zaposlenih, čime su još više derogirani koeficijenti propisani navedenom uredbom.

Predloženo je uvođenje jedinstvene osnovice, uz utvrđivanje novih koeficijenata i uspostavljanje adekvatnog odnosa između njih, uvažavajući specifičnost zanimanja i radnog opterećenja zaposlenih

Ovaj predlog je u celosti u skladu sa odredbama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o zaposlenim u javnim službama, i u svemu prema datim tabelama platnih grupa, odnosno platnih razreda, koji su usaglašeni sa predstavnicima Ministarstva zdravlja.

Dat je predlog da jedinstvena osnovica za obračun i isplatu plata bude 28.000 dinara, što bi uticalo da ukupno povećanje mase sredstva za plate bude od 10% do najviše 12%, što je realan predlog u odnosu na rastuću inflaciju.

U zahtevu je navedeno da je zajedničkim snagama uložen veliki trud kako bi se zaposlenima poboljšao radnopravni i materijalni položaj i ispravila višedecenijska nepravda, jer oni to apsolutno zaslužuju.

Нема коментара: