четвртак, 27. април 2023.

SEDMA SEDNICA ODBORA

Danas je u kancelariji Sindikata održana 07. sednica Izvršnog odbora. Na dnevnom redu bio je izveštaj o aktivnostima između dve sednice, izveštaj o radu i materijalno finansijskom poslovanju za proteklu godinu i tekuća pitanja.Donete su sledeće ODLUKE
1. Organizacija koktela povodom 7. rođendana sindikalne organizacije
2. Održavanje jednodnevnog seminara 
3. Učešće na XIV RSI "Sloge" 
4. Organizacija 6. "Pasuljijade"
5. Poklon vaučeri đacima prvacima

Jednoglasnom odlukom, a na predlog predsednika i sekretara, Stojica Matarić je kooptirana u Izvršni odbor.

Нема коментара: