петак, 21. јул 2023.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Za sve vas koji želite sigurno i bezbrižno putovanje, NLB Komercijalna banka i Sava osiguranje su pripremili pakete putnog zdravstvenog osiguranja
Putno zdravstveno osiguranje pruža zaštitu i sigurnost u slučaju nezgoda, bolesti ili drugih neplaniranih situacija tokom putovanja, a različiti nivoi pokrića nude pravu priliku da pronađete odgovarajući paket osiguranja za sebe i svoju porodicu, pa tako možete izabrati između Basic, Standard i Premium paketa sa osiguranim sumama od 15.000 €, 30.000 € ili 60.000 €. 

Pogodnosti paketa putnog zdravstvenog osiguranja: 
  • Medicinska asistencija uz pokriće troškova 
  • Pokriće za slučaj gubitka prtljaga 
  • Pokriće troškova u slučaju prevremenog prekida aranžmana 
  • Pravna asistencija 
  • Organizacija i pokriće troškova pomoći na putu 
Osiguranje se može zaključiti kao: 
  • Individualno 
  • Porodično (bračni drug i deca do 18 godina starosti) 
  • Multi putno osiguranje -putno osiguranje sa više ulazaka i izlazaka iz zemlje 
Asistencija je dostupna 24h svakog dana u nedelji.

Нема коментара: