недеља, 28. април 2024.

DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Obeležavavanje Dana bezbednosti i zdravlja na radu ima za cilj da skrene pažnju na važnost potrebe stalne promocije i unapređenja bezbednih i zdravih uslova rada, ali i da ukaže na veličinu povreda, bolesti i smrtnih slučajeva na radu širom sveta. 

Podizanje svesti o bezbednosti i zdravlju na radu mora da bude zajednička aktivnost poslodavaca, sindikata i predstavnika Vlade, kako bi se preduzele sve neophodne mere u cilju prevencije i podsticanja kulture bezbednosti i zdravlja na radu, koja može pomoći u smanjenju broja smrtnih slučajeva na radu. 

Međunarodna organizacija rada je prvi put ustanovila Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu 2003. godine, a ovaj dan je posvećen i sećanju na žrtve povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Bezbedno i zdravo radno okruženje je od 2022. godine, uključeno u okvir osnovnih principa i prava na radu Međunarodne organizacije rada. 

U Republici Srbiji, u toku je donošenje Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji treba da reguliše neka pitanja koja do sada nisu bila regulisana, kao što je rad od kuće i rad na daljinu. 

On za poslodavce predviđa obavezu da urade procenu rizika i propišu mere za bezbedan i zdrav rad kada se on obavlja od kuće, odnosno na daljinu. Predlog zakona predviđa i pooštravanje uslova za obavljanje visokorizičnih poslova kroz uvođenje dozvola za rad, koje podrazumevaju da će zaposleni pre obavljanja rizičnog zadatka morati da dobije posebnu dozvolu poslodavca. 

Uvode se obavezne obuke u oblasti bezbednosti, ali i odgovornost zaposlenih za povrede na radu. Novina su i licence za inženjere zaštite na radu, koje će morati da se obnavljaju na svakih pet godina. 

Predlog novog zakona predviđa da će poslodavac pored obezbeđenja lične zaštitne opreme radniku i ispitivanja mašina za rad, morati da sprovede i obuku za pravilno korišćenje istih, a uvodi se i odgovornost zaposlenih koji će u slučaju nepoštovanja ovih pravila plaćati novčane kazne. 

Sve predložene izmene trebalo bi u značajnoj meri da se pozitivno odraze na bezbedno i zdravo radno okruženje, povećaju odgovornost socijalnih partnera i dovedu do podizanja nacionalne kulture bezbednosti i zdravlja na radu.

Нема коментара: