петак, 12. април 2024.

Čelnici Udruženih sindikata Srbije "Sloga" posetili Sombor

 

U prostorijama sindikalne organizacije juče je održan radni sastanak kojem su prisustvovali Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije "Sloga" i narodni poslanik i Predrag Đurić, potpredsednik "Sloge" i predsednik USS "Sloga" za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Njih su ugostili predstavnici našeg sindikata.
 
Razgovori su bili fokusirani na jačanje uloge sindikata u procesima kolektivnog pregovaranja, sa posebnim naglaskom na značaj efikasnog zastupanja interesa i prava radnika u zdravstvu. 

Lideri sindikata istakli su da "Sloga" ima ključnu ulogu u zaštiti prava radnika, promovišući pravične radne uslove i osiguravajući da se glas radnika čuje i uvažava. Kroz kolektivno pregovaranje, sindikat će se zalagati za bolje radne uslove i socijalnu zaštitu. 

Veselinović je izrazio odlučnost u nastavku poseta članstvu širom Srbije, naglašavajući značaj direktnog upoznavanja sa aktuelnim radom i izazovima s kojima se sindikati suočavaju. "Naša borba za radnička prava se nastavlja. Radnička prava su naša glavna preokupacija i nećemo odustati od njihove punopravne zaštite", rekao je Veselinović. 

Ova poseta Somboru takođe je deo strategije Udruženih sindikata Srbije "Sloga" da se formiranjem Gradskog odbora intenzivira borba za prava radnika. Pritom, fokus je stavljen na predstojeće izbore i aktivno uključivanje predstavnika sindikata u lokalni parlament, kao deo šireg plana za unapređenje uslova rada i života radnika.

Нема коментара: