четвртак, 24. јун 2021.

MILOSAVLJEVIĆ NOVI PREDSEDNIK SINDIKATA

Juče je u sali za sastanke hirurškog bloka održana redovna izborna Skupština Sindikata "SLOGA" Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" Sombor. 

Vladimir Kuzmanov je podneo izveštaj o radu sindikalne organizacije u proteklom periodu. Delegati Skupštine su naredni petogodišnji mandat poverili Goranu Milosavljeviću. Verifikovani su mandati članovima Odbora i Nadzornog odbora sindikalne organizacije.

Informativna služba

Нема коментара: