четвртак, 26. мај 2022.

ČETVRTA SEDNICA ODBORA

Danas je u kancelariji Sindikata održana 04. sednica Odbora. Na dnevnom redu bio je izveštaj o aktivnostima između dve sednice i tekuća pitanja. Predsednik Milosavljević i sekretar Dimović izvestili su članove Odbora o realizaciji planiranih aktivnosti između dve sednice. Stojica Matarić je kooptirana u Odbor za bezbednost i zdravlje na radu ispred naše sindikalne organizacije.  

Usvojen je predlog članova Odbora da se poslodavcu uputi dopis povodom navoda na portalu SOinfo.org o blokadi računa Opšte bolnice, koji o ovome nije obavestio reprezentativne sindikate u ustanovi.

Doneta je ODLUKA da se 12 članova sindikalne organizacije uputi na rekreativni odmor u kompleks "Drinska oaza" koji se nalazi u mestu Velika Reka, na samoj obali Zvorničkog jezera, u periodu od 07. do 11. septembra 2022. godine. Obezbeđen je smeštaj i putni trošak (prevoz sopstvenim automobilima). Prijave u kancelariji sindikata ili kod sekretara.

Нема коментара: