понедељак, 7. новембар 2022.

POSTIGNUTA SAGLASNOST O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA PKU

Na sastanku koji je prošle nedelje održan sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, RFZO, Komore zdravstvenih ustanova i predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstvene zaštite stanovništva u Republici Srbiji, postignuta je saglasnost o produženju roka važenja POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I) NA PERIOD OD GODINU DANA, ODNOSNO DO 9. JANUARA 2024. GODINE. Podsećamo da važeći ugovor ističe 9. januara 2023.godine.

Нема коментара: