среда, 15. март 2023.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ

Ovim pravilnikom bliže se uređuju pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na solidarnu pomoć u Opštoj bolnici "Dr Radivoj Simonović" Sombor (u daljem tekstu: Poslodavac) u slučajevima: 

1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice
2) nabavke medicinsko-tehničkih pomagala za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog 
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice
6) rođenja deteta zaposlenog 
7) pomoći zaposlenoj za jedan pokušaj vantelesne oplodnje 
8) pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, elementarnih i drugih vanrednih događaja

Kompletan pravilnik je dostupan svim članovima u kancelariji sindikata.

Нема коментара: